Kategorija S Ruđericom po nove vještine!

Pripremni posjet Portugalu

U sklopu Erasmus+ projekta „S Ruđericom po nove vještine!” nastavnici Dinko Blažević i Marijan Jovičić od 8. do 11. 12. 2023. posjetili su grad Bragu u Portugalu, kao pripremu za mobilnost 18 učenika grafičke struke koji će u siječnju dva…

Pripremni posjet Turskoj

U sklopu Erasmus+ projekta „S Ruđericom po nove vještine”, od 1. 12. do 4. 12. 2023., nastavnici Dinko Blažević i Marijan Jovičić posjetili su Dalaman, grad u Turskoj. Bio je to prvi od dva pripremna posjeta partnerima u projektu. Tijekom…

Skip to content