Pripremni posjet Turskoj

U sklopu Erasmus+ projekta „S Ruđericom po nove vještine”, od 1. 12. do 4. 12. 2023., nastavnici Dinko Blažević i Marijan Jovičić posjetili su Dalaman, grad u Turskoj. Bio je to prvi od dva pripremna posjeta partnerima u projektu. Tijekom susreta posjetili su partnersku organizaciju domaćina i tvrtke u kojima će tijekom mobilnosti u veljači učenici grafičke struke dva tjedna realizirati stručnu praksu.

Skip to content