Duplikat/prijepis svjedodžbi

Škola izrađuje original svjedodžbi samo za svoje polaznike i ne posjeduje u arhivi originale ili preslike svjedodžbi. Duplikate svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o objavi oglašavanja nevažećim izgubljene ili uništene svjedodžbe u Narodnim novinama i dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata/prijepisa

Obrascem Zahtjeva u prilogu može se zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. 

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Način i uvjeti izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi i potvrde o školovanju

Na temelju Odluke Školskog odbora od 5. listopada 2023. izrada duplikata/prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 15,00 EUR po svjedodžbi.

Zainteresirane stranke dužne su čitljivo i u cijelosti popuniti obrazac Zahtjeva, koji mogu  ispuniti na računalu ovdje, a zatim poslati na mail: rudjerica209@gmail.com.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21) duplikat/prijepis svjedodžbe se izdaje najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana podnošenja potpuno ispunjenog Zahtjeva i obavljene uplate specificirane u postupku izrade duplikata/prijepisa.

Duplikat/prijepis svjedodžbe može podići osobno stranka ili član uže obitelji (roditelj/staratelj, punoljetno dijete, bračni drug), a sve ostale osobe uz predočenje punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Postupak za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe:

Popuniti čitljivo i u cijelosti Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe

Uplatiti na račun Škole (IBAN: HR 7923600001502689289) odgovarajući iznos ovisno o broju dokumenata za koje se traži duplikat/prijepis (dokaz o plaćanju na uvid).

Primjer popunjene uplatnice nalazi se ovdje.

Ovjera svjedodžbi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprima učestale upite fizičkih osoba i srednjoškolskih ustanova vezano uz mogućnost ovjere preslika svjedodžbi učenika od strane školskih ustanova.

Ministarstvo skreće pažnju da postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009 i 120/16) i nije u nadležnosti školskih ustanova.

Skip to content