Grafički urednik - dizajner

Grafički urednik-dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala (kao što su časopisi, plakati, kalendari, promotivni materijali) te osmišljavanjem vizualnog identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica, omotnica i sl.). U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima te možemo reći da se bavi vizualnom komunikacijom.

Poželjne osobine:

– točnost, odgovornost i pouzdanost
– smisao za sistematičnost
– smisao za likovno i grafičko oblikovanje
– dobra koncentracija i vizualna percepcija
– dobra koordinacija ruke i oka
– raspoznavanje boja
– interes za usavršavanje i učenje novih postupaka i programa
– otvorenost prema novim idejama i tehnologijama.

Vještine koje učenici stječu obrazujući se za ovo zanimanje pripremaju ih za studij u grafičkoj struci, multimediji i web dizajnu, a mogu im pomoći i u pokretanju vlastitog posla ili pri lakšem zapošljavanju u grafičkim tvrtkama.

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER

ŠIFRA: 210604

NASTAVNI PREDMET

ZAJEDNIČKI DIO

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3. razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

4

4

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

TZK

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

2

Fizika

2

2

Matematika

3

3

3

3

Kemija

2

Biologija

2

Geografija

2

1

Informatika

2

2

Likovna umjetnost

2

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

25

24

12

14

NASTAVNI PREDMET

STRUKOVNI DIO

BROJ SATI

1.razred

tjedno

2.razred

tjedno

3.razred

tjedno

4.razred

tjedno

Grafički dizajn

2

2

2

2

Fotografija i film

2

Grafička tehnologija

2

2

2

2

Strojevi i automatika

3

2

Zaštita okoliša

1

Multimedijske tehnologije

2

3

Vizualne komunikacije

2

2

Izborni predmet

2

Praktična nastava*

3

3

6

6

UKUPNO STRUKOVNI DIO

7

8

19

19

SVEUKUPNO I. i II.

32

32

31

33

IZBORNI PREDMET

 

Izrada web stranice

2

Promotivne aktivnosti u grafičkoj industriji

2

Grafičke tehnike

2

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

6

 

SVEUKUPNO I., II. i III.

32

32

31

39

NASTAVNI PREDMET

 

Stručna praksa**

84

84

84

0

*Praktična nastava izvodi se u računalnoj učionici i radnom procesu

**Stručna praksa izvodi se u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koje je učenik stekao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke, provodi se nakon završetka nastave i uvjet je upis učenika u naredni razred

Skip to content