Grafički urednik - dizajner

Trajanje obrazovanja četiri godine

Grafički dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala, kao što su: časopisi, plakati, kalendari, promotivni materijali, osmišljavanjem vizualnog identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica i omotnica).  U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima, može se reći, da se bave „vizualnom komunikacijom“.

Srodna zanimanja grafičkom uredniku – dizajneru su: grafički tehničar pripreme, tekstilni dizajner, scenski dizajner, dizajner interijera, dizajner Internet stranica, likovni umjetnik.

OPIS POSLOVA

 • u svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima
 •  bave se „vizualnom komunikacijom“, što podrazumijeva i bavljenje fotografijom 
 • vode računa da predmeti koje dizajniraju budu privlačna izgleda, uočljivi i prepoznatljivi
 • uređuje grafički proizvod, vodeći računa o estetskom izgledu  i skladnosti cjeline sadržaja
 • organizira posao, izračunava utrošak materijala
 • kreira pokusne uzorke otisnutih materijala te rješava različite tehničke probleme prilikom realizacije
 • komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda
 • oblikuje konačni proizvod  – odabire odgovarajuću vrstu i veličinu pisma za tisak i likovni izgled stranice
 • određuje razmještaj i redoslijed priloga
 • služi se računalima, opremljenim vrhunskim  grafičkim aplikacijama, koji omogućuju trodimenzionalni prikaz i animaciju
 • osim statičnih slika mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike u novim medijima (Internet, televizija)
 • vode računa da predmeti koje dizajniraju budu privlačna izgleda, uočljivi i prepoznatljivi

RADNI UVJETI

 • grafički urednik – dizajner rad u dobro opremljenim  i osvijetljenim uredima
 • u radu se služi računalom, kamerom, foto-aparatom
 • dio poslova obavlja  u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla, odlazi i u druge radne prostorije, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci

POŽELJNE OSOBINE

 • budući da njihov posao zahtijeva veliku preciznost i predanost,  (vezani su za definirane rokove) moraju biti točni, odgovorni i pouzdani
 • smisao za sistematičnost
 • smisao za likovno i grafičko oblikovanje
 • dobra koncentracija, vizualna percepcija, koordinacija ruke i oka
 • raspoznavanje boja
 • razvijena online komunikacija i interes za online edukaciju
 • interes za usavršavanje i učenje novih postupaka i programa
 • otvorenost prema novim idejama i tehnologijama

Kontraindikacije za rad su : slabovidnost / sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i / ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

 • kreativnost u oblikovanju , ali i poznavanje grafičkih tehnoloških procesa daje cjelinu  u znanjima koje učenik dobiva nakon četverogodišnjeg školovanja
 • završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada
 • učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na grafičkom fakultetu i četverogodišnji Studij dizajna pri Arhitektonskom  fakultetu u Zagrebu školuje visokoobrazovane dizajnere, specijalizirane za industrijski i grafički dizajn
 • programi za grafički dizajn organizirani su na Grafičkom fakultetu u Zagrebu i na akademijama likovnih umjetnosti
 • postoje i privatne škole koje organiziraju dvogodišnje tečajeve s područja dizajna
 • međutim, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja mogu se zaposliti u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, proizvodnji papira i kartonske ambalaže
 • raditi u reklamno – propagandnoj djelatnosti,
 •  samostalno raditi u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti
 • nakon stjecanja određenog radnog iskustva grafički urednik – dizajner  često postaje poslovođa ili voditelj dijelova marketinga i odnosa s javnošću

Dobro je znati

 • uvjetno ih možemo podijeliti na industrijske dizajnere, dizajnere namještaja, interijera, keramike i stakla, grafičke dizajnere, scenske, modne, tekstilne dizajnere
 • međutim, njihova se djelatnost često isprepleće i rijetko se bave samo jednom granom dizajna

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER

ŠIFRA: 210604

NASTAVNI PREDMET

ZAJEDNIČKI DIO

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3. razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

4

4

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

TZK

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

2

Fizika

2

2

Matematika

3

3

3

3

Kemija

2

Biologija

2

Geografija

2

1

Informatika

2

2

Likovna umjetnost

2

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

25

24

12

14

NASTAVNI PREDMET

STRUKOVNI DIO

BROJ SATI

1.razred

tjedno

2.razred

tjedno

3.razred

tjedno

4.razred

tjedno

Grafički dizajn

2

2

2

2

Fotografija i film

2

Grafička tehnologija

2

2

2

2

Strojevi i automatika

3

2

Zaštita okoliša

1

Multimedijske tehnologije

2

3

Vizualne komunikacije

2

2

Izborni predmet

2

Praktična nastava*

3

3

6

6

UKUPNO STRUKOVNI DIO

7

8

19

19

SVEUKUPNO I. i II.

32

32

31

33

IZBORNI PREDMET

 

Izrada web stranice

2

Promotivne aktivnosti u grafičkoj industriji

2

Grafičke tehnike

2

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

6

 

SVEUKUPNO I., II. i III.

32

32

31

39

NASTAVNI PREDMET

 

Stručna praksa**

84

84

84

0

 

*Praktična nastava izvodi se u računalnoj učionici i radnom procesu

**Stručna praksa izvodi se u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koje je učenik stekao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke, provodi se nakon završetka nastave i uvjet je upis učenika u naredni razred

Skip to content