„Ljudi mogu zaboraviti što si rekao,
ali nikada neće zaboraviti​ kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu.”

Carl W. Buechner​
Pedagoginja Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića :
Gordana Popović, prof., stručna suradnica savjetnica
tel: 031 659910 e-mail: gordana.popovic@skole.hr

Radno vrijeme:

 A varijantaB varijanta
Ponedjeljak08:00 – 14:0013:00 – 19:00
Utorak13:00 – 19:0008:00 – 14:00
Srijeda13:00 – 19:0013:00 – 19:00
Četvrtak08:00 – 14:0013:00 – 19:00
Petak13:00 – 19:0008:00 – 14:00

.

PEDAGOG/INJA U SUVREMENOJ ŠKOLI

U suvremenoj školi 21.stoljeća briga za prikladan i cjelovit razvoj mladih nemoguća je bez pedagoga kao najšire profiliranog stručnog suradnika. Uloga pedagoga u današnjoj školi na putu razvoja ideja, planiranja, izvedbe i evaluacije od izuzetnog je značaja za odgojno-obrazovni rast i razvoj škole, za razvoj i provedbu novih ideja koje prate potrebe suvremenog društva i novih generacija.

Djelatnost pedagoga kao člana razvojno-pedagoške službe usmjerena je na unapređenje svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada škole. Pritom se misli na:

1.planiranje i programiranje

2.savjetodavni rad i neposredno izvođenje pedagoških aktivnosti,

3.analizu, istraživanje i vrednovanje pedagoškog procesa i postignuća

4.usavršavanje i uvođenje promjena

5.informiranje i dokumentiranje

Naglasak je na činjenici da školski pedagog razumije složenost svoje profesije, bude posvećen vlastitom profesionalnom razvoju, spreman njime upravljati kako bi lakše i učinkovitije pratio promjene .

 

Pedagog radi s učenicima, nastavnicima i roditeljima te surađuje s ravnateljem škole i ostalim stručnim suradnicima u školi ( psiholog, školski knjižničar) i stručnjacima koji rade u drugim institucijama povezanim sa školom.

Uključen je u stručno usavršavanje nastavnika, sam se stručno usavršava te uvodi nastavnike početnike u odgojno-obrazovni rad. Posjećuje i prati nastavu, priprema i provodi pedagoške radionice, pregledava školsku dokumentaciju i vodi svoju, sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela škole, u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole, surađuje s razrednicima, a značajna je i njegova savjetodavna uloga te pružanje podrške učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Učenici imaju priliku surađivati s pedagoginjom kroz različite pedagoške radionice na satu razrednog odjela ili projekte u sklopu Školskih preventivnih programa ili po potrebi u ostalim aktivnostima razrednog odjela. Također, prema potrebi i u dogovoru s razrednicima ili predmetnim nastavnicima s učenicima provodi individualno savjetovanje s ciljem prevencije neprimjerenih ponašanja te pružanje podrške i pomoći prvenstveno u učenju.

Pedagoginja nastoji s nastavnicima unaprijediti nastavu planirajući je prema pristupu usmjerenom na učenika u svrhu stalnog poboljšavanja i prilagođavanja potrebama svih dionika odgojno-obrazovnog procesa..

Na satu razrednog odjela provodi radionice s učenicima s temama tolerancije i nenasilja, pozitivne komunikacije, uvažavanja različitosti, djelotvornijeg učenja, profesionalnog informiranja i sl. Prati provođenje izvannastavnih aktivnosti i učeničke uspjehe. Sudjeluje u organizaciji različitih javnih događanja u školi i obilježavanju značajnijih datuma. S učenicima provodi i individualni savjetodavni rad koji može pomoći u usvajanju metoda učenja, izradi osobnog plana učenja, postavljanju ciljeva i planiranju slobodnog vremena koje će pridonijeti boljem osobnom uspjehu i razvoju te na taj način ispraviti ocjene, razviti svoje samopoštovanje ili se izboriti za svoje mišljenje prihvatljivim načinom reagiranja.

Svojim radom i primjerom potiče razvijanje socijalnih vještina i nenasilne komunikacije učenika i nastavnika te se zbog toga često događa da učenici budu upućeni na razgovor o situacijama koje valja riješiti pomoću takvih vještina.

Neki ljudi gledaju stvari i pitaju: „Zašto?“
Drugi gledaju stvari i pitaju: „Zašto ne?“ G.B. Shaw

Priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjim školama:

Cyberbulling zaustavimo i smiješak na lice stavimo

Ovaj Priručnik je nastao zajedničkim radom Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u projektu Cyberbullying zaustavimo i smiješak na lice stavimo, financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2021./2022. školskoj godini. Namijenjen je svim nositeljima ŠPP-a za rad s učenicima srednje škole od 1. do 4. razreda, a prvenstveno razrednicima. Radni materijali i prijedlozi radionica u Priručniku rezultat su višegodišnjeg profesionalnog iskustva autora. Preuzmite Priručnik ovdje.

Učenje – video materijali – Boris Jokić

Kako brže, bolje i lakše učiti? https://www.youtube.com/watch?v=ejJZUyz7gRk
Strategije aktivnog čitanja, 2. dio https://www.youtube.com/watch?v=wkodsd1t0Ss
Postavljanje ciljeva učenja https://www.youtube.com/watch?v=ZIznR9JK0xk
Kako se motivirati za učenje? https://www.youtube.com/watch?v=Logz9FZVCTM
Strategije aktivnog čitanja ,1. dio https://www.youtube.com/watch?v=gROuzU-PgY8
Strategije pamćenja https://www.youtube.com/watch?v=xLYexlycoAU
O emocijama i učenju https://www.youtube.com/watch?v=wHiOnq9xLzA
Ja i učenje. Kako napredovati i biti bolji? https://www.youtube.com/watch?v=xFVK1NOa1_Y
Skip to content