KEMIJSKI TEHNIČAR

Kemijski tehničar pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa ili radi u kemijskom laboratoriju, gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda. Može raditi i u javnim ustanovama i institutima sa znanstvenim, razvojnim, istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i edukacijskim laboratorijima te u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda.

 

OPIS ZANIMANJA

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića u školskoj godini 2022./2023. ponovno upisuje zanimanje kemijski tehničar. Kemijski tehničar pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa ili radi u kemijskom laboratoriju, gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda. Pored najčešćih područja rada koja su vezana uz neposrednu proizvodnju kemijskih i drugih proizvoda, može raditi i u javnim ustanovama i institutima sa znanstvenim, razvojnim, istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i/ili edukacijskim laboratorijima te u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda, zatim u skladištima i sl.

Sudjeluje u proizvodnji i provedbi proizvodno-tehnoloških procesa te pomaže da se proizvodni proces odvija uredno, sigurno i bez zastoja. Vodi evidencije i izvještaje o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija, zalihama i kvaliteti izrađenih proizvoda. Kontrolira ispravan rad strojeva te surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija. Pri nadzoru računalno upravljanih procesa ili zahtjevne opreme radi u namjenskim prostorima ili na strojevima gdje su smješteni kontrolna oprema i računalni terminali. U laboratoriju provodi osnovnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka i kontrolira kvalitetu sirovina i proizvoda. Vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama. U radu koristi laboratorijski pribor i posuđe, vage i ostale mjerne instrumente te drugu laboratorijsku opremu. Radi s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima, te se mora strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti na radu, pri čemu koristi zaštitnu opremu.

POŽELJNE OSOBINE

Kemijski tehničar razumije engleski ili njemački jezik jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima. Obvezno je da dobro vlada radom na računalu.

 

KAMO POSLIJE SREDNJE ŠKOLE

Škola je uspostavila suradnju s nizom poslodavaca kod kojih bi se kemijski tehničari po završetku obrazovanja mogli zaposliti i koji su aktivno sudjelovali u promociji zanimanja. Za primjer izdvajamo tvrtke: Saponia d. d. Osijek, INSPECTO d. o. o., Kraš d. d. tvornica Karolina te Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Na obostranu inicijativu dogovorena je aktivna suradnja sa Saponijom d. d., i to učenjem temeljenom na radu. Na taj će način učenicima u prostorima osječke tvornice deterdženata, sredstava za čišćenje te proizvoda za osobnu higijenu i njegu Saponia d. d. biti osigurana stručna praksa s ciljem stjecanja nužnih znanja i vještina za lakše uključivanje u radni proces i poslove koje obavljaju kemijski tehničari. Učenici će tijekom vremena provedenoga u Saponiji proći cijeli proizvodni ciklus tvrtke od ulazne kontrole kvalitete sirovina i ambalaže, preko svih proizvodnih procesa do izlazne kontrole kvalitete gotovih proizvoda. Tako će se iz neposredne blizine upoznati s najnovijim tehnologijama i strojevima koji se koriste u suvremenoj kemijskoj prerađivačkoj industriji.

Ovom će suradnjom Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića obogatiti i osuvremeniti obrazovni proces, a Saponia d. d. omogućit će si dobivanje kvalitetno osposobljenih kemijskih tehničara, budućih zaposlenika. Aktivnim uključivanjem u proces obrazovanja učenika Saponia d. d. posredno će sudjelovati i u podizanju razine kvalitete rada i obrazovanja na našem području, a samim tim i života u lokalnoj zajednici.

NASTAVNI PLAN –KEMIJSKI TEHNIČAR 

 

 

I. OPĆI DIO

 Tjedno sati nastave

 

Red. Br.

NASTAVNI PREDMET

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik 

3

3

3

3

2.

Strani jezik 

2

2

2

2

3.

Povijest 

2

2

– 

– 

4.

Etika/vjeronauk 

1

1

1

1

5.

Geografija 

2

1

– 

– 

6.

Politika i gospodarstvo 

– 

– 

– 

1

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura 

2

2

2

2

8.

Matematika 

4

4

3

3

9.

Fizika 

2

2

2

2

10.

Biologija 

2

2

2

– 

11.

Računalstvo 

2

2

– 

– 

12.

SRZ

1

1

1

1

 

UKUPNO

22

21

15

14

 

II. STRUKOVNI DIO

 

 

 

 

1.

Opća kemija s vježbama 

3+4 

 

 

 

2.

Anorganska kemija s vježbama 

– 

2+3 

– 

– 

3.

Fizikalna kemija 

– 

– 

2

– 

4.

Vježbe iz fizikalne kemije 

– 

– 

– 

3

5.

Organska kemija s vježbama 

– 

– 

3+3 

– 

6.

Biokemija s vježbama 

– 

– 

– 

2+3 

7.

Analitička kemija s vježbama 

– 

1+3 

– 

– 

8.

Tehnološke operacije s vježbama 

– 

– 

2+2 

– 

9.

Tehnološki procesi 

– 

– 

– 

3

10.

Primijenjena informatika 

– 

– 

0+2 

0+2 

 

UKUPNO

30

31

30

28

 

III. IZBORNI PROGRAM

 

 

 

 

1. 

2. strani jezik 

3

3

1

1

2.

Izabrani kemijski pokusi 

0+2 

0+2 

– 

– 

3.

Mineralogija 

– 

– 

1

– 

4.

Mikrobiologija 

– 

– 

– 

  0+2 

5.

Forenzična ispitivanja 

– 

– 

– 

0+2 

6.

Geokemija 

– 

– 

1

– 

7.

Toksikologija 

– 

– 

– 

2

8.

Mjerenja u okolišu 

– 

– 

0+2 

– 

9.

Astrokemija 

– 

– 

1

– 

10.

Povijest kemije 

– 

– 

– 

1

11.

Izabrani kemijski procesi 

– 

– 

1

1

12.

Kemija i nutricionizam 

– 

– 

1+1 

– 

13.

Osnove ekologije 

1

– 

– 

– 

14.

Kemijski procesi u okolišu 

– 

1

– 

– 

 

UKUPNO

33

34

33

33

 

IV. FAKULTATIVNI PROGRAM

 

 

 

 

1.

Latinski jezik 

2

2

– 

– 

 

UKUPNO

35

36

33

33

 

STRUČNA PRAKSA 

– 

80

80

40**

Napomena: 

  • U prvom i drugom razredu učenik bira od ponuđenih izbornih predmeta one koji u ukupnom zbroju čine tri sata tjedno. 
  • Ukoliko je izborni predmet drugi strani jezik učenik ga sluša sve četiri godine. Ukoliko ti učenici pokažu interes i za drugi izborni predmet, škola će im to i omogućiti. 
  • U trećem razredu učenik bira izborne predmete u ukupnom trajanju od četiri sata. 
  • U četvrtom razredu učenik bira izborne sadržaje u ukupnom trajanju od šest sati. 
  • Iznimno, na zahtjev, a u skladu s interesima učenika, može se odabrati još jedan izborni predmet s time da se prijavi dovoljan broj učenika za formiranje takve grupe. 
  • Fakultativni predmet Latinski jezik sluša se dvije godine u bilo kojim godinama tijekom školovanja prema dvogodišnjem gimnazijskom programu. 
  • ** Izrada stručnog završnog rada

 

Skip to content