Tehničar nutricionist

OPIS PROGRAMA

Tehničar nutricionist novo je i vrlo atraktivno i traženo zanimanje. Nutricionisti su educirani  o načelima prehrane svih populacijskih kategorija, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje. Uče o proizvodnji i pripremi različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane, dijetetskim proizvodima namijenjenima posebnim skupinama potrošača, niskoenergetskim proizvodima, proizvodima veće biološke vrijednosti i dr.

Nastavni predmeti koji se pri upisu dodatno boduju: Biologija, Kemija i Tehnička  kultura.

POŽELJNE OSOBINE

Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost i preciznost u radu, emocionalna stabilnost, komunikacijske vještine, kulturno ophođenje sa suradnicima i korisnicima usluga
Ovo zanimanje ne preporučuje se osobama s oštećenjem osjetila njuha i okusa, bolesti kože, neraspoznavanjem boja te osobama koje su alergične na prehrambene sirovine i njihove prerađevine.

Za upis u obrazovni program tehničar nutricionist učenik treba priložiti liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

RADNI UVJETI

Posao nutricionista odvija se uglavnom u zatvorenom prostoru (prehrambenoj industriji, bolnicama, školama, ugostiteljstvu, domovima umirovljenika i studentskim restoranima) ili u laboratoriju.

KAMO POSLIJE SREDNJE ŠKOLE

U četvrtom razredu srednje škole učenici izrađuju i brane završni rad te položenim završnim ispitom stječu kvalifikaciju za tržište rada. Učenici se mogu zaposliti u iznimno širokom području vezanom za hranu:                                            

– u prehrambenoj industriji

– u farmaceutskoj industriji

– u državnim službama/ministarstvima zdravstva, poljoprivrede, ribarstva i prehrane

– u socijalnim službama 

– u službama školske prehrane

– u privatnim specijalističkim ordinacijama koje pružaju i usluge dijetetskog savjetovališta

– u prodavaonicama zdrave hrane.

Polaganjem ispita državne mature tehničari nutricionisti mogu nastaviti svoje obrazovanje na višim i visokim školama, odnosno srodnim fakultetima, kao što su: prehrambeno-biotehnološki, farmaceutsko-biokemijski, medicinski i ostali srodni fakulteti.

 

I. OPĆI DIO

Tjedno sati

nastave

  

Red. Br.

NASTAVNI PREDMET

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Geografija

2

1

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

6.

Politika i gospodarstvo

1

7.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

8.

Matematika

2

2

2

2

9.

Fizika

2

10.

Biologija

2

11.

Računalstvo

2

2

 

Ukupno

20

15

10

11

 

II. STRUKOVNI DIO

    

1.

Opća kemija I

2+3

2.

Opća kemija II

2+3

3.

Organska kemija

2+2

4.

Biokemija

2+0

5.

Mikrobiologija

2+2

6.

Osnove znanosti o prehrani I i II

2+0

2+0

7.

Ekologija

 

2+0

8.

Osnove tehnologije namirnica I i II

2+0

2+0

9.

Procesi pripreme hrane

2+0

10.

Humana fiziologija

2+0

11.

Zaštita na radu, higijena i sanitacija 

2+0

 

12.

Mikrobiologija namirnica

2+2

13.

Pravilna prehrana

2+0

14.

Kontrola kakvoće namirnica

1+5

15.

Botanika

2+0

 

 

16.

Praktična nastava

0+3

0+4

0+4

 

Ukupno

29

31

28

29

 

III. IZBORNI PROGRAM

    

1.

Ambalaža

1+1*+0

2.

Tehnologija vode

1+1*+0

3.

Ekološka proizvodnja hrane

1+1*+0

4.

Energetika

1+1*+0

5.

Biotehnologija

2+0

6.

Ekonomika prehrambene industrije

2+0

7.

Ljekovito i začinsko bilje

1+1*+0

8.

Fermentirani procesi

1+1*+0

 

Ukupno

31

33

30

31

 

IV. FAKULTATIVNI PROGRAM

    

1.

Enologija s vježbama

2

2.

Domaćinstvo

2

 
 

Ukupno

31

35

32

31

 

Stručna praksa

35

35

40**

Skip to content