Tehničar nutricionist

Trajanje obrazovanja četiri godine

Tehničar nutricionist novo je i vrlo atraktivno i traženo zanimanje. Educirani su o načelima zdrave prehrane, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje.

Koliko i kako jesti da bismo bili idealne tjelesne težine i u dobroj formi. Treba li jesti meso, ribu, piti svježe mlijeko, vodu, čajeve ili što su probiotici, funkcionalna hrana.

OPIS POSLOVA

 • nastavni plan i program sastavljen je tako da obrazuje učenike za rad na problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih kategorija, proizvodnju i pripremu različitih vrsta hrane, dijetetskih proizvoda, nisko energetskih proizvoda, proizvode veće biološke vrijednosti i dr.
 • cilj obrazovanja tehničara nutricionista je educiranje o načelima prehrane kao znanosti, pružanja saznanja što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje
 • nutricionist se bavi prehranom čovjeka u zdravlju i bolesti
 • promišljanjem nove hrane, edukacijom o pravilnoj prehrani
 • tehničar nutricionist sudjeluje u planiranju, pripremanju procesa pripreme hrane u ugostiteljstvu, turističkim objektima, poduzećima, bolnicama, školama, predškolskim ustanovama, domovima umirovljenika, u vojsci, avio-kompanijama, studentskim restoranima
 • kreiranjem novih proizvoda u prehrambenoj industriji
 • osmišljavanjem i pripremanjem prehrambenih proizvoda namijenjenih posebnim skupinama korisnika kao što su oboljeli od dijabetesa, sportaši ili pretile osobe
 • obavlja poslove kontrole kakvoće, mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti namirnica
 • poslove vezane za marketing pojedinih prehrambenih proizvoda

RADNI UVJETI

 • posao nutricionista odvija se uglavnom u zatvorenom prostoru (prehrambenoj industriji, bolnicama, školama, ugostiteljstvu, domovima umirovljenika i studentskim restoranima) ili u laboratoriju

POŽELJNE OSOBINE

 • dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost i preciznost u radu, emocionalna stabilnost, komunikacijske vještine, kulturno ophođenje sa suradnicima i korisnicima usluga
 • ovo zanimanje ne preporučuje se osobama sa oštećenjem osjetila njuha i okusa, bolesti kože, neraspoznavanje boja te osobama koje su alergične na prehrambene sirovine i njihove prerađevine

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

Nakon završetka četverogodišnjeg školovanja učenici polažu završni ispit, i ako žele, državnu maturu.

Zvanje tehničar nutricionist završno je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji ili nastaviti svoje obrazovanje na višim i visokim školama, odnosno srodnim fakultetima, kao što su: prehrambeno-biotehnološki, farmaceutsko-biokemijski, medicinski i ostalim srodnim fakultetima.

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: TEHNIČAR NUTRICIONIST

ŠIFRA:

NASTAVNI

PREDMET

 

ZAJEDNIČKI DIO

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

Geografija

2

1

TZK

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

1

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Fizika

2

Biologija

2

Računalstvo

2

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

20

15

10

11

 

 

 

 

 

NASTAVNI PREDMET

STRUKOVNI DIO

BROJ SATI

Opća kemija I

2 + 3

Opća kemija II

2 + 3

Organska kemija

2 + 2

Biokemija

2 + 0

Mikrobiologija

2 + 2

Osnove znanosti o prehrani I. i II.

2 + 0

2 + 0

Ekologija

2 + 0

Osnove tehnologije namirnica I. i II.

2 + 0

2 + 0

Procesi pripreme hrane

2 + 0

Humana fiziologija

2 + 0

0

Zaštita na radu, higijena i sanacija

2 + 0

Mikrobiologija namirnica

2 + 2

Pravilna prehrana

2 + 0

Kontrola kakvoće namirnica

1 + 5

Botanika

2 + 0

Praktična nastava

0 + 3

0 + 4

0 + 4

UKUPNO STRUKOVNI DIO

9

16

18

18

SVEUKUPNO I. i II.

29

31

28

29

IZBORNI PREDMETI

 

Ambalaža

1 + 1* + 0

Tehnologija vode

1 + 1* + 0

Ekološka proizvodnja hrane

1 + 1* + 0

Energetika

1 + 1* +0

Biotehnologija

2 + 0

Ekonomika prehrambene industrije

2 + 0

Ljekovito i začinsko bilje

1 + 1* + 0

Fermentirani procesi

1 + 1* + 0

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

2

2

2

2

SVEUKUPNO I., II. i III.

31

33

30

31

Stručna praksa

35

35

40**

Od ponuđenih izbornih predmeta bira se samo jedan, u trajanju od dva školska sata.

Predviđeno je da se nastava ovih predmeta održava i praktično u obliku demonstracija, rada na terenu i samostalnog rada.

Skip to content