ZAKONI I PROPISI

ŠKOLSKA USTANOVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

PRAVA I OBVEZE UČENIKA I RODITELJA

Obiteljski zakon NN 98/2019, NN 103/2015

RADNICI, RADNI ODNOSI, MATERIJALNA PRAVA

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama NN 128/2017

Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 123/2019

Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 66/2020

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju NN 122/2019

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 84/2021,  NN 98/2019,  NN 121/2017

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 32/2020,  NN 39/2018, NN 152/2014, NN 157/2013

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom NN 37/2020, NN 120/2018, NN 75/2018

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom NN 75/2018

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Od NN 33/1992 do NN 98/2019

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima NN 32/2021, NN 60/2020, NN 68/2019

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija NN 47/2020, NN 70/2019, NN 82/2015

Zakon o zaštiti na radu Od NN 71/2014 do NN 96/18

UREDSKO POSLOVANJE I PISMOHRANA

Uredba o uredskom poslovanju NN 75/2021

PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 85/2015, NN 25/2013

Skip to content