PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

Program prirodoslovne gimnazije posebnu važnost pridaje znanju i vještinama iz prirodoslovne skupine predmeta i to u satima praktičnog laboratorijskog rada koje učenici imaju u specijaliziranim učionicama i laboratorijima. Upravo je taj dio praktičnog obrazovanja posebnost naše škole. 

OPIS PROGRAMA

Prirodoslovna gimnazija četverogodišnji je općeobrazovni smjer koji naglasak stavlja na prirodoslovne predmete. Prema „Velikom rječniku hrvatskoga standardnog jezika“ definicija riječi prirodoslovlje označava „sve prirodne znanosti koje proučavaju i istražuju zakonitosti i život prirode“.

Kurikul prirodoslovne gimnazije temelji se na jasno određenim ishodima učenja i uključuje sva predmetna područja, obvezne i izborne predmete te ostale nastavne aktivnosti poput fakultativne, dodatne i dopunske nastave.

Nastavni predmeti koji se pri upisu dodatno boduju jesu Biologija, Kemija i Fizika.

PREDNOSTI UPISA U PRIRODOSLOVNU GIMNAZIJU 

Program prirodoslovne gimnazije posebnu važnost pridaje znanju i vještinama iz prirodoslovne skupine predmeta i to u satima praktičnog laboratorijskog rada koje učenici imaju u specijaliziranim učionicama i laboratorijima. Upravo je taj dio praktičnog obrazovanja posebnost naše škole. Naši gimnazijalci godišnje odrade dodatnih 140 sati laboratorijskog rada iz Biologije, Fizike i Kemije, što im omogućuje iskustveno svladavanje znanja iz ovih područja. Specijalizirane učionice i laboratoriji izvrsno su opremljeni i prilagođeni potrebama svakog od tih predmeta i u njima naši učenici razvijaju svoje prirodoznanstvene kompetencije. Takvim načinom rada čini se odmak od uvriježenog mišljenja kako je ova skupina predmeta „suhoparna“ i teška, a suradničkim učenjem i inovativnim metodama rada učenici vrlo brzo postaju dodatno motivirani. Pojačan program iz prirodoslovlja naše učenike odlično priprema za niz vrlo atraktivnih fakulteta, poput medicine, farmacije, biotehnologije i ostalih prirodoslovnih fakulteta.

KAMO POSLIJE SREDNJE ŠKOLE

Naši učenici ostvaruju izvrsne rezultate na državnoj maturi te upisuju prestižne fakultete iz područja prirodoslovlja (medicina, farmacija, biologija, biokemija, kemija, veterina, prehrambena tehnologija itd.), ali i humanističkih, društvenih i drugih znanosti. Bivše čenike često susrećemo na uspješnim radnim mjestima poput fakulteta, u znanstvenim laboratorijima i u skupinama koje se bave istraživačkim znanstvenim radom.

 

Skip to content