WEB DIZAJNER

Web dizajner pruža usluge osmišljavanja i izrade korisniku pristupačnog i upotrebljivog web sučelja za razne uređaje, primjene i okruženja. Posao web dizajnera sučelja uglavnom je projektno orijentiran.

OPIS ZANIMANJA

Web dizajner pruža usluge osmišljavanja i izrade korisniku pristupačnog i upotrebljivog web sučelja za razne uređaje, primjene i okruženja. Web dizajner obavlja poslove: istraživanja potreba projekta, osmišljavanja web sučelja uz stalnu komunikaciju sa suradnicima, prototipiranja i izrade vizualnog oblikovanja projekta u za to predviđenim alatima, oblikovanje web sučelja, testiranja i objave web projekta te održavanja i nadogradnje web projekta. Posao web dizajnera sučelja uglavnom je projektno orijentiran. Rad web dizajnera sadrži dva glavna područja: dizajniranje korisničkih sučelja i iskustava (user interface i user experience design) te poznavanje i korištenje skriptnih jezika za oblikovanje korisničkih sučelja (front-end razvoj). Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

Nastavni predmeti koji se pri upisu dodatno boduju: Fizika, Likovna kultura i Tehnička kultura.

WEB DIZAJNER RAZUMIJE I MOŽE:

– identificirati tip, vrstu, svrhu web rješenja i ciljanu skupinu korisnika

– izvesti vizualni koncept web rješenja

– primijeniti internet tehnologije ovisno o web platformi

– prikupiti web sadržaje sukladno namjeni web rješenja

– izraditi dizajn i raspored web elemenata (layout) web rješenja

– izraditi i objediniti elemente u funkcionalno web rješenje

– provesti postupke prilagodbe za različite web platforme

– testirati i objaviti web rješenje

– voditi poslovnu i projektnu dokumentaciju i izvoditi sigurnosne kopije (backup)

– održavati i nadograđivati web rješenje

POŽELJNE OSOBINE

– razvijena psihomotorika, dobar vid, raspoznavanje boja i njihovih nijansi, sposobnost brzog uočavanja, dobra misaona koncentracija, dobra spretnost prstiju, prilagodljivost, tolerancija i fleksibilnost u radu

– sposobnost komunikacije s klijentima i suradnicima unutar dizajnersko- programerskog tima

– preciznost i dosljednost u realizaciji radnih zadataka, odgovornost prema poslu, radnim zadacima, suradnicima i opremi

Za upis u obrazovni program web dizajner učenik treba priložiti liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

KAMO POSLIJE SREDNJE ŠKOLE

U četvrtom razredu srednje škole učenici izrađuju i brane završni rad te položenim završnim ispitom stječu kvalifikaciju za tržište rada.

Zanimanje web dizajnera omogućuje zapošljavanje i samozapošljavanje u području izrade web rješenja. Na radnom mjestu može napredovati te se specijalizirati za pojedine poslove (npr. web dizajner za mobilne aplikacije, web dizajner za računalne animacije i dr.). Za složenije poslove poželjno je visokoškolsko obrazovanje ili usavršavanje uz stjecanje certifikata za pojedina područja struke. Web dizajner primjenjuje grafičko oblikovanje, prema estetskim zakonitostima, uz poznavanje web programiranja. Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

 

 

I. OPĆI DIO

Tjedno sati

nastave

  

Red. Br.

NASTAVNI PREDMET

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1.

Hrvatski jezik   

4

4

3

3

2.

Strani jezik   

3

3

3

3

3.

Matematika

3

3

3

3

4.

Etika/Vjeronauk   

1

1

1

1

5.

TZK

2

2

2

2

6.

Politika i gospodarstvo

2

7.

Fizika

2

2

8.

Kemija   

2

9.

Biologija

2

10.

Povijest

2

2

11.

Geografija

2

1

12.

Glazbena umjetnost

1

1

13.

Informatika

2

2

14.

Likovna umjetnost

2

2

 

UKUPNO

25

24

13

15

 

II. STRUKOVNI DIO

    

1.

Programiranje za web

2

2

2

2.

Baze podataka

2

3.

Računalna grafika     

2

4.

Dizajn za web

3

3

2

5.

Web sadržaji

2

3

6.

Web projekti

2

3

4

4

7.

Komunikacija i marketing za web

2

2

8.

Internetske tehnologije

3

 

UKUPNO

32

32

28

28

 

III. IZBORNI PROGRAM

    

1.

Animacija

4

2.

Grafički dizajn

4

3.

Mobilne web stranice

4

4.

Napredno programiranje za web

4

5.

Napredne baze podataka

4

 

UKUPNO

32

32

32

32

Skip to content