Prezentacija Job shadowinga u Portugalu u sklopu projekta „S Ruđericom po nove vještine!“

U sklopu mobilnosti u Portugalu od 7.1.2024. do 21.1.2024. Erasmus+ projekta „S Ruđericom po nove vještine!“, nastavnik Marijan Jovičić  sudjelovao je od 8.1.2024. do 12.1.2024. na Job shadowingu u PEC Publicidade grafičkoj tvrtci u Bragi. Iskustvo stečeno tijekom Job shadowinga prezentirao je nastavnicima Aktiva grafike i informatike. Prezentaciju je pratio i video uradak koji je prikazao tvrtku i njenu djelatnost, te konkretan primjer ambalaže koji će naći primjenu i u radu grafičke radionice u školi. Iskustva stečena radom u PEC Publicidade primijenit će i u praktičnoj nastavi grafičkih predmeta.

Skip to content