Mjesec srpanj 2022.

Grad Osijek nagradio najbolje osječke maturante

Čestitamo našim dragim maturanticama Emi, Sari i Luciji, koje je Grad Osijek nagradioplaćenim pohađanjem autoškole!Naime, 50 najboljih osječkih maturanata Grad Osijek odlučio je nagraditi plaćenimpohađanjem autoškole za upravljanje vozilima B kategorije, a naša je škola predložila učeniceEmu Babić (4. b),…

Skip to content