Sustainable Food Culture: from the past into the future

Početkom školske godine 2020./2021. naša Škola postala partner u projektu u okviru Erasmus + programa: Sustainable Food Culture: from the past into the future. Projekt će se provoditi dvije godine, a partnerske zemlje su : Španjolska, Portugal, Francuska i Poljska   Učenici će kroz sudjelovanje u projektu dobiti priliku razvijati ključne kompetencije kao što su komuniciranje na stranom jeziku, znanstvene i tehnološke kompetencije, digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, osjećaj za inicijativu i poduzetništvo te kulturna svijest i izražavanje. U daljnjem tekstu možete pročitati nešto više o projektu:   Projektom koordinira španjolska škola IES Santo Domingo, a teme koje će se obrađivati kroz projekt su: 
  • kulinarska tradicija partnerskih zemalja, 
  • moderni i održivi stilovi prehrane, 
  • umjetnost pripreme i konzumiranja hrane kroz povijest umjetnosti, 
  • inovacije u području kulinarstva 
  • europska projekcija uzgoja i transporta povrća i voća u Europi.
  Iako je projekt tematski usko vezan uz prehranu i kulinarstvo ciljevi projekta nadilaze tematiku i usmjereni su na promoviranje inkluzivnih principa, usvajanje temeljnih vještina, omogućavanje pristupa Europi učenicima nepovoljnijeg socioekonomskog položaja, i kontekstualizaciju kulturne baštine europskih zemalja.  

Vijesti iz projekta:

Skip to content