Pripremni posjet Portugalu

U sklopu Erasmus+ projekta „S Ruđericom po nove vještine!” nastavnici Dinko Blažević i Marijan Jovičić od 8. do 11. 12. 2023. posjetili su grad Bragu u Portugalu, kao pripremu za mobilnost 18 učenika grafičke struke koji će u siječnju dva tjedna tamo biti na stručnoj praksi. Tijekom susreta posjetili su partnersku organizaciju domaćina, upoznali se s tvrtkama koje će primiti učenike na stručnu praksu te smještaj u kojem će boraviti.

Skip to content