Poziv na testiranje za radno mjesto stručnog suradnika psihologa

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika PSIHOLOGA koji je objavljen dana 9. listopada 2023. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića objavljuje:             

POZIV 

NA PISANO TESTIRANJE 

 

koji će se  održat će se dana 

 1. listopada 2023. godine, s početkom u 15:00sati, u učionici broj 15

u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića

VUKOVARSKA CESTA 209, OSIJEK

 

 • 14:50 sati – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 15:00 sati – pisano testiranje

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja čije su prijave pravodobne i potpune i koji se pozivaju na testiranje su :

R. br.

Ime i prvo slovo prezimena kandidata

1.

ANA B.

2.

NEOMI K.

3.

MARTINA K.

4.

IVANA J.

  


Pisana provjera trajat će 45 minuta

Područje provjere bit će poznavanje sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. 

Izvor za pripremu kandidata :

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. 98/1964/20151/22 )

http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-os/images/static3/2188/attachment/Procisceni_tekst_Zakona_o_odgoju_i_obrazovanju.pdf

 1. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

https://rudjerica.com/wp-content/uploads/2021/11/PROTOKOL-O-POSTUPANJU-U-SLUCAJU-NASILJA-U-OBITELJI.pdf 

 1. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_70_1418.html   

 

 1. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 

https://rudjerica.com/wp-content/uploads/2021/11/Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima.pdf

 1. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_10_90_1755.html 

 1. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html 

 

Svaki kandidat koji pristupi pisanoj provjeri  dužan je ponijeti identifikacijsku ispravu. Ukoliko kandidat ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti razgovoru.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija 
 • razgovarati  s ostalim kandidatima

 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testu ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu. 

 

Rezultati testiranja biti će objavljeni na internet stranici škole:  https://rudjerica.com/natjecaji/

 

U Osijeku  19. 10. 2023.

Povjerenstvo:

 1. Lea Buljević
 2. Adrijana Šepić
 3. Ozana Vignjević
Skip to content