Predavanje o mentalnom zdravlju učenika

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 7. 12. 2021. naša psihologinja Katarina Jakubec održala je predavanje o mentalnom zdravlju učenika nastavnicima Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića.

Predstavila je najčešće mitove, tj. predrasude, o mentalnome zdravlju, objasnila nam svaki mit i pokazala da su mentalne teškoće puno češće no što mislimo te da se javljaju i kod djece i kod mladih. U okviru skupine mentalnih poremećaja najveći postotak čine depresivni poremećaji, slijede poremećaji uzrokovani alkoholom i anksiozni poremećaji.

Zabrinjavajuće je čuti da „manje od 20 % djece i adolescenata primi potrebnu pomoć u svrhu liječenja psihičkih teškoća i/ili poremećaja“. Tim više važno je da nastavnici kod svojih učenika prepoznaju rizične faktore, a potiču i ukazuju na zaštitne faktore, poput razvijanja bliskih odnosa s obitelji i prijateljima, fizičke aktivnosti, visokog samopoštovanja i samopouzdanja.

Skip to content