NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022-2023

Temeljem članka 96. Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN broj 57/22), Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića iz Osijeka raspisuje

N A T J E Č A J za upis učenika u I. razred srednje škole za 2022./2023. školsku godinu

NAPOMENA:
Učenici koji upišu smjer kemijski tehničar kod upisa u školi trebaju izabrati i 3 sata izbornog predmeta.

Izbor a)
Drugi strani jezik (tri sata tjedno, predmet se sluša kroz sve četiri godine)
Izbor b)
Izabrani kemijski pokusi (2 sata tjedno) i Osnove ekologije (1 sat tjedno)
Dakle, trebat će  izabrati ili opciju a)  ili  opciju b)
 
Skip to content