Javni poziv za maturalnu ekskurziju u Španjolsku

Pozivaju se davatelji usluga, turističke agencije, da se jave na  javni poziv  objavljen na stranici škole dana 15. 11. 2023. Ponuditelj je obvezan ponudu dostaviti do roka naznačenog na obrascu elektroničkim putem na  e-adresu škole: rudjerica209@gmail.com ili na adresu škole: Vukovarska cesta 209, 31 000 Osijek, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv-ne otvaraj” i brojem javnog poziva na koji se ponuda odnosi.

Obrazac se nalazi na linku.

 
Skip to content