„Živjeti demokraciju“ – aktivnosti u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja

U Osijeku je 4. 6. 2022. održano Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj i obrazovanje u
korelaciji s međupredmetnim temama, na kojem je, kao voditeljica Projekta građanin u našoj
školi, sudjelovala i pedagoginja Gordana Popović.
Tom prigodom predstavljeni su udžbenici i priručnici za nastavnike, ravnatelje, učenike i
roditelje, koji se nalaze na mrežnoj stranici www.living-democracy.com, a nastali su u okviru
višegodišnjeg projekta Vijeća Europe „Živjeti demokraciju“. Voditeljica Županijskog stručnog
vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje Osječko-baranjske županije Mirela Berlančić održala
je interaktivno predavanje o praktičnim primjerima iz priručnika „Živjeti demokraciju“, a
sudionici Vijeća odradili su brojne vježbe prema modelu kompetencija za demokratsku
kulturu. Na Vijeću su predstavljeni rezultati s Državne smotre projekata iz područja
Građanskog odgoja i obrazovanja, održane 14. 5. 2022. u Zagrebu, na kojoj je Osječko-
baranjsku županiju uspješno predstavljao i naš tim Projekta građanin s temom „Naši idoli –
influenseri“.

Sandra Valić, prof.

Skip to content