,,Zajedno u duhu – zajedno u sportu" – projektni dan u Osijeku i Kopačkom ritu

Po završetku projekta ,,Zajedno u duhu – zajedno u sportu" faza i i faza II, koji je naša škola
provodila u suradnji sa školom partnerom Katoličkim školskim centrom „Sveti Pavao“ Zenica,
10. svibnja 2024. organiziran je projektni dan za sudionike.
Domaćin je bila naša Ruđerica, a posjetilo nas je 50 učenika i nastavnika iz Zenice. U
novoobnovljenoj školskoj sportskoj dvorani održano je sportsko natjecanje, s ciljem jačanja
prijateljske suradnje i integracije učenika obiju škola.
Slijedio je posjet Kopačkom ritu, gdje su nastavnici razmijenili znanja iz područja biologije,
ekologije i zaštite okoliša te proveli edukativnu radionicu o fizikalno-kemijskoj analizi
površinskih voda. Provela se analiza uzoraka vode iz Sakadaškog jezera, vode rijeke Drave, a
nastavnici KŠC „Sveti Pavao“ Zenica donijeli su uzorke vode iz rijeke Bosne te drugih
površinskih voda iz okolice Zenice. Usporedit će se rezultati analize svih uzoraka i na temelju
toga, s obzirom na mjerene parametre, donijet će se znanstveno utemeljeni zaključak o
kvaliteti površinskih voda u oba grada i okolici.
Projektni dan završio je zajedničkim ručkom i druženjem u Zlatnoj gredi.
Budući da je Ruđerica prijavila projektni prijedlog u okviru Programa prekogranične suradnje
RH i BIH, nadamo se nastavku ove prijateljske suradnje, odnosno III. fazi projekta „Zajedno u
duhu – zajedno u sportu“.

Skip to content