Trening za nastavnike u okviru projekta „PRAVA aplikacija“

U organizaciji Nansen dijalog centra iz Osijeka, a u sklopu projekta „PRAVA aplikacija“, u Pazinu se 10. – 12. listopada 2022. održao trening za nastavnike, na kojem su sudjelovale naše profesorice Marina Šutalo, Sandra Valić i Ozana Vignjević.

Cilj je projekta „jačanje građanskih kompetencija i razvoj suradnje između odgojno- obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva u području učenja i poučavanja o ljudskim pravima. Nositelj projekta je Nansen dijalog centar, a partneri su Centar za građanske inicijative Poreč/ CGI Poreč, Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj, Centar za društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA, Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Industrijsko-obrtnička škola Pula, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Åretta ungdomsskole iz Norveške“.

Po završetku edukacije nastavnice Šutalo, Valić i Vignjević u Ruđerici će voditi radionice za učenike na temu ljudskih i građanskih prava, a krajnji je cilj projekta izrada mobilne aplikacije „PRAVA aplikacija“, o čemu će još biti riječi naknadno.

Projekt PRAVA aplikacija je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

@Active Citizens Fund Croatia, #acfcroatia, #acfhrvatska  #acfprojekti

Skip to content