Trening za nastavnike u okviru projekta „PRAVA aplikacija“

U organizaciji Nansen dijalog centra iz Osijeka, a u sklopu projekta „PRAVA aplikacija“, u
Pazinu se 10. – 12. listopada 2022. održao trening za nastavnike, na kojem su sudjelovale
naše profesorice Marina Šutalo, Sandra Valić i Ozana Vignjević.

Cilj je projekta „jačanje građanskih kompetencija i razvoj suradnje između odgojno-
obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva u području učenja i poučavanja o
ljudskim pravima. Nositelj projekta je Nansen dijalog centar, a partneri su Centar za
građanske inicijative Poreč/ CGI Poreč, Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj, Centar za
društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA, Turističko-ugostiteljska škola Antona
Štifanića Poreč, Industrijsko-obrtnička škola Pula, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija
Ruđera Boškovića Osijek, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Åretta ungdomsskole iz Norveške“.

Po završetku edukacije nastavnice Šutalo, Valić i Vignjević u Ruđerici će voditi radionice za
učenike na temu ljudskih i građanskih prava, a krajnji je cilj projekta izrada mobilne aplikacije
„PRAVA aplikacija“, o čemu će još biti riječi naknadno.

Skip to content