Suradnja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i naše škole: Poticanje karijernog razvoja maturanata

U sklopu inicijative poticanja karijernog razvoja i usmjeravanja mladih, predstavnica
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje psihologinja Katarina Katulić posjetila je našu školu kako
bi pružila podršku učenicima završnih razreda. Cilj je posjeta informirati mlade ljude o
mogućnostima zapošljavanja i edukacije te pružiti korisne savjete u vezi s planiranjem
njihove buduće karijere. Organizaciju ovog događanja odobrila je ravnateljica Nada Pitinac, a
pedagoginja Gordana Popović i razrednica 4. n Nives Bušić Tomanić osmislile su i njegovu
realizaciju u petak 15. prosinca 2023.
Učenici su imali priliku sudjelovati u interaktivnom dijalogu s predstavnicom Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, postavljati pitanja te razgovarati o svojim interesima i ambicijama.
Fokus posjeta bio je na pružanju informacija o aktualnim tržišnim potrebama, mogućnostima
obrazovanja nakon srednje škole te načinima korištenja vještina stečenih tijekom školovanja.
Jedan od ključnih aspekata posjeta bila je prezentacija programa potpore zapošljavanju
mladih, stipendija, praksi i drugih oblika podrške koje Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi.
Učenici su dobili informacije o specifičnim sektorima koji bilježe rast zapošljavanja te su im
predstavljene smjernice za uspješno prijavljivanje na radna mjesta ili obrazovne programe.
Osim toga, predstavnica Zavoda istaknula je važnost razvoja osobnih vještina i kompetencija
koje su tražene na tržištu rada. Informacije o postojanju online samoprocjena vlastitih
interesa i sposobnosti pomažu boljem razumijevanjem kako svoje obrazovanje možemo
povezati s budućim zaposlenjem.
Učenici su izrazili zadovoljstvo ovom inicijativom, ističući da im je posjet predstavnice
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pružio korisne informacije i motivaciju za daljnje
usavršavanje. Ovakve inicijative igraju ključnu ulogu u pripremi mladih ljudi za ulazak na
tržište rada te potiču suradnju između obrazovnih institucija i organizacija koje podržavaju
zapošljavanje mladih.
Ukupno gledano, posjet predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje srednjoj školi
predstavlja važan korak u pružanju podrške mladim ljudima u planiranju njihovih karijera i
ostvarivanju uspješne profesionalne budućnosti.
Gordana Popović, prof.

Skip to content