Samovrednovanje škole

Tijekom drugoga dijela zimskoga odmora učenika naši nastavnici provode samovrednovanje naše škole s ciljem unapređenja kvalitete rada škole. Samovrednovanje je „jedan od znanstveno i stručno osmišljenih postupaka koji omogućuje nastavnom osoblju da na temelju sustavnog praćenja, analiziranja i preispitivanja samostalno unaprijedi vlastiti odgojno-obrazovni rad“.

Podijeljeni u šest područja kvaliteta, primjenjujući metodologiju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, nastavnici analiziraju i vrednuju dosadašnji rad škole na svima razinama te donose dugoročni razvojni plan.

Vjerujemo da će pozitivni učinci samovrednovanja pridonijeti osnaživanju svih struktura te cjelokupnom odgojno-obrazovnom procesu unutar naše škole.

Skip to content