“Robots in Action” na Aktivu hrvatskoga jezika

Na Aktivu hrvatskoga jezika 9. veljače 2023., prof. Jasna Sudarić predstavila je projektne aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta “Digitalised schools” nakon mobilnosti na kojoj je boravila zajedno sa svojim kolegama prof. A. Karlović, A. Krmek i I. Tušek u Portugalu (Lisabon) od 18. do 22. srpnja 2023. S temom “Robots in Action”, tijekom petodnevnih radionica u Portugalu u organizaciji portugalske srednje škole Escola secundaria Francisco Simones, upoznala je svoje kolege nastavnike te prezentirala metode rješavanja problema i kreativnog mišljenja te način rukovanja robotskoga upravljačkog sustava .

Pripremila: Jasna Sudarić, koordinatorica projekta

Skip to content