Rezultati ankete “Istraživanje o poduzetničkim preferencijama srednjoškolaca” u okviru projekta Erasmus+ „Let’s Make Our Own Business“

Istraživanje koje je provedeno na kraju Erasmus+ projekta „Let’s Make Our Own Business“ o poduzetničkim preferencijama srednjoškolaca donosi važne uvide u stavove i interese mladih ljudi u vezi s poduzetništvom. Analizirat ćemo ključne rezultate ankete provedene na uzorku srednjoškolaca na hrvatskom jeziku.

U anketi su sudjelovali učenici svih partnerskih zemalja na projektu: Italija, Nizozemska, Grčka, Turska i Hrvatska te su većim dijelom bili ženskoga spola.

Rezultati učenika  ukazuju na visok stupanj svijesti o važnosti obrazovanja o poduzetništvu u školama, s prosječnom ocjenom od 4.33. Također, inovativnost i kreativnost ističu se kao najvažnije vještine za naše buduće poduzetnike.

Informacijska tehnologija postigla je visoku ocjenu važnosti, što ukazuje na prepoznavanje njezine ključne uloge u poduzetništvu. No, unatoč tome, rezultati ocjenjuju doprinos škola razvoju poduzetničkih vještina kod učenika nižim prosječnim ocjenama, što sugerira potrebu za poboljšanjem programa.

Važnost socijalnoga poduzetništva rezultira s visokom prosječnom ocjenom što pokazuje da mladi prepoznaju potrebu za poduzetništvom s društvenim utjecajem.

Škole bi trebale, prema učeničkim odgovorima, poticati svijest o poduzetništvu putem različitih metoda, uključujući projekte, posjete lokalnim poduzetnicima i praktičnu nastavu. Ovi prijedlozi ukazuju na potrebu za stvaranjem praktičnih iskustava kako bi se razvile stvarne poduzetničke vještine.

U svakom slučaju, sudionici projekta Erasmus+ “Let’s Make Our Own Business” prepoznali su razvoj ključnih vještina: poput komunikacije, jezika, digitalnih i socijalnih vještina, kao najvrjedniji doprinos ovoga projekta.

U zaključku, ovo istraživanje pruža vrijedne informacije o preferencijama srednjoškolaca u vezi s poduzetništvom, ističući potrebu za poboljšanjem obrazovnih programa kako bi se bolje pripremili mladi ljudi za poduzetničke izazove u budućnosti.

Rezultati ankete su na linku.

Skip to content