Posljednja mobilnost u Španjolskoj u sklopu :”Sustainabale food culture from future to past”

Nakon dugog puta danas nam je bio prvi radni dan u Španjolskoj na mobilnosti u sklopu projekta: “Sustainable food culture from future to past.”

Upoznali smo španjolske, poljske, francuske i portugalske prijatelje s kojima ćemo ovaj tjedan istraživati, družiti…

Tema posljednje mobilnosti je Europska projekcija uzgoja i transporta voće i povrća u Europi. Iako je projekt tematski usko vezan uz prehranu i kulinarstvo, ciljevi projekta nadilaze tematiku i usmjereni su na promoviranje inkluzivnih principa, usvajanje temeljnih vještina,omogućavanje pristupa Europi učenicima nepovoljnijeg socioekonomskog položaja, i kontekstualizaciju kulturne baštine europskih zemalja.

Danas smo naučili kako kako istovremeno možemo smanjiti količinu kuhinjskog otpada i napraviti nove prehrambene artikle te kako zvuči “Food rap”. Slobodno vrijeme proveli smo u razgledavanju grada Almeria.

Skip to content