„Ne budi glas koji šuti“ – edukacija nastavnika u okviru projekta UNITED

Pod nazivom „Ne budi glas koji šuti“ 12. i 13. travnja, u sklopu projekta UNITED (UNderstand,
Inform, Think, EDucate) u kojem kao partner sudjeluje i naša škola, održana je edukacija
nastavnika i stručnih suradnika.
Na interaktivnim predavanjima i radionicama održanima u prostorima Visokog evanđeoskog
teološkog učilišta u Osijeku sudionici su imali priliku upoznati se s obilježjima totalitarizma i
radikalnog ekstremizma, kao i s metodama i načinima poučavanja o ovim temama.
Predavačica je bila psihologinja Ana Boban Lipić, prof., a organizator edukacije Nansen
dijalog centar iz Osijeka.
Projekt je financiran sredstvima Europske unije.

Skip to content