Diseminacija projektnih aktivnosti nakon mobilnosti u Nizozemskoj

Na SRO-u 9. veljače 2023. učenici Petar, Jurica, Luko, Matej i Mihael iz 2.b razreda predstavili su
učenicima 3. B razreda aktivnosti našega projekta “Let’s Make Our Own Business” nakon mobilnosti u Alkmaru u Nizozemskoj od 9. do 13. listopada 2023., na kojoj su boravili zajedno s mentoricom prof. Anom Krmek i koordinatoricom projekta prof. Jasnom Sudarić. Učenici su uz pomoć svoje mentorice A. Krmek pripremili prezentaciju na temu “Kako izraditi poslovni plan?” “How to create a business plan?” te upoznali učenike detaljnije sa svojim poslovnim planovima koje su izradili u internacionalnim skupinama.

Pripremila: Jasna Sudarić

Skip to content