„Budućnost radne snage u grafičkoj struci“

Na poziv udruge FESPA Hrvatska dana 22. 11. 2022. nastavnici grafičke struke Dinko Blažević
i Ana Karlović sudjelovali su u panel-raspravi „Budućnost radne snage u grafičkoj struci“, koja
se održala u Centru Kaptol u Zagrebu.

U raspravi su sudjelovali: predstavnik visokoškolskih ustanova gosp. Igor Majnarić, prodekan
za poslovanje Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik srednjoškolskih
ustanova gosp. Dubravko Deželić, ravnatelj Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju,
predstavnica agencija za obrazovanje gđa. Irena Kos Kukec, viša stručna savjetnica za kemiju,
grafičke i audiovizualne tehnologije iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih, predstavnik tiskara ambalaže gosp. Marko Despot, direktor GPI-a Istra d. d.,
predstavnik offset tiskara gosp. Danijel Kerš, direktor tiskare Kerschoffset d. o. o.,
predstavnik tiskara digitalnog tiska gosp. Davor Ferdebar, direktor tvrtke Fed d. o. o.,
predstavnik agencija za zapošljavanje gosp. Ivan Talian, izvršni direktor tvrtke DEKRA
zapošljavanje d. o. o., uz moderatoricu gđu Gordanu Gelenčer, novinarku.

Cilj panel-rasprave skretanje je pažnje javnosti na problem radne snage u grafičkoj struci.
Velik broj sudionika iz obrazovanja i privrede razmijenio je iskustva i dogovorio suradnju, od
edukacija do stručne prakse, kako bi se školovanje grafičara obogatilo i bolje pripremilo za
tržište rada.

Ana Karlović, dipl. ing. graf. teh.

Skip to content