WYTech-Wise Your Technology-eTwinninig na satu SRZa

Kroz sate razrednika učenici 3.b zajedno sa svojom razrednicom Ozanom Vignjević, uključili su se i sudjelovali u eTwinning projektu pod nazivom: WYTech-Wise Your Technology koji se provodio od listopada 2021. do veljače 2022., a čija glavna tema bila je istraživanje o ovisnosti tehnologije i pravilnom korištenju tehnologije. Učenici su bili podijeljeni u devet timova, a svaki tim imao je svog nastavnika mentora te  jednu temu za istraživanje sa zajedničkim zadatkom koji su trebali napraviti nakon istraživanja. Istraživanja su bila podijeljena na tri glavne teme: ovisnost o tehnologiji, prednosti i nedostaci tehnologije. Kroz projekt smo aktivno učili kako sigurno i učinkovito koristiti tehnologiju te  kako koristiti tehnologiju, a da ne budemo ovisni o njoj. Tijekom projekta uključili smo se i u tjedan kodiranja gdje smo mogli samostalno mogli odabrati što od kodiranja želimo naučiti i vježbati. U projektu su bili uključeni učenici iz Turske, Azerbajdžana, Poljske i Španjolske.

Projektom se od učenika tražilo da se samostalno služe društvenim mrežama i računalnim oblacima te komuniciraju u digitalnome okružju pazeći na različitosti te međukulturno razumijevanje i demokratsko sudjelovanje. Učenici su pokazali visoku razinu samostalnog složenog istraživanje pomoću IKT-a, te da su sposobni odabrati odgovarajuće digitalne tehnologije.

Skip to content