Poziv na pisano testiranje za radno mjesto nastavnika/ce Etike

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce etike  koji je objavljen dana 11. listopada 2022. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića objavljuje:  

POZIV 

NA PISANO TESTIRANJE

koje će se  održati dana  26. listopada 2022. godine, s početkom u 12:20 sati, u učionici broj 22 u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića VUKOVARSKA CESTA 209, OSIJEK

 • 12:15 sati – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 12:20 sati – pisano testiranje

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja čije su prijave pravodobne i potpune i koji se pozivaju na testiranje su :

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja čije su prijave pravodobne i potpune i koji se pozivaju na testiranje su :

R. br.Ime i prvo slovo prezimena kandidata
1.LORA B.
2.BILJANA Đ.
3.MARTINA I.
4.MIHAELA K.
5.ENA K.
6.IVA L.
7.HELENA P. V.
8.MARIO P.
9.LUKA R.
10.PETAR R.
11.DORA R.
12.

IVANA P.

 

Pisana provjera trajat će 60 minuta. Područje provjere bit će poznavanje sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. 

Izvor za pripremu kandidata :

 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/210, 82/19) http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-os/images/static3/2188/attachment/Pravilnik-o-nacinima-postupcima-i-elementima-vrednovanja-ucenika-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli-2019-1.pdf
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br.94/15, 3/17) http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/dokumenti_i_pravilnici/zakoni_i_pravilnici
 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. )http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-os/images/static3/2188/attachment/Procisceni_tekst_Zakona_o_odgoju_i_obrazovanju.pdf
 1. Kurikulum za nastavni predmet Etika za gimnazije https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/06/ETK_kurikulum.pdf 

Svaki kandidat koji pristupi pisanoj provjeri  dužan je ponijeti identifikacijsku ispravu. Ukoliko kandidat ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti razgovoru.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija 
 • razgovarati  s ostalim kandidatima

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testu ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu. 

Rezultati testiranja biti će objavljeni na internet stranici škole: http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/natjecaj i https://rudjerica.com/natjecaji/

U Osijeku  21. 10. 2022

Povjerenstvo:

 1. Atila Lukić
 2. Snježana Šulentić
 3. Ivana Borić Letica
Skip to content