Održane radionice jačanja kapaciteta učenika i fokus grupe za učenike/ce u sklopu projekta Prava aplikacija

U okviru projekta PRAVA aplikacija danas su predstavnici Nansen Dijalog Centar iz Osijeka Ivana Milas i Nikica Torbica s učenicima 1. a i 1. b razreda održali projektnu aktivnost na kojoj su učenici imali priliku iznijeti svoje ideje i prijedloge za izradu aplikacije o ljudskim pravima. Nakon održanih radionica o osobnom identitetu, ljudskim pravima, stereotipima i predrasudama te zagovaranju, naši su učenici pružili dragocjene povratne informacije o dosadašnjim aktivnostima, sadržajima i metodama rada te predstavili svoje viđenje kvalitetnih digitalnih alata za učenje.
 
Projekt PRAVA aplikacija je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
Skip to content