Odluke o primanju u radni odnos

Nakon provedenog natječajnog postupka, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 2.11.2022. na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,  152/14.,  7/17., 68/18., 98/18. i 64/20.) ravnateljica Škole donijela je Odluke o primanju u radni odnos.

Skip to content