OBAVIJEST O NASTAVKU OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJA učenika koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine za školsku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine, broj: 8/16. i 126/21) Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića obavještava učenike koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine da imaju pravo u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika, uz uvjet polaganja razlikovnih odnosno dopunskih ispita.

PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE SU:

  1. Grafički urednik dizajner
  2. Tehničar nutricionist

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje  3,50 zaokruženo na dvije decimale. Iznimno, obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3, 50 na dvije decimale, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće srednje škole. Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja.

  • Pisani zahtjev podnosi se tajništvu Škole.
  • Pisanom zahtjevu obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžba o završenom obrazovanju.

Uvjete i način polaganja kao i broj razlikovnih i dopunskih ispita utvrdit će Nastavničko vijeće nakon zaprimljenih zahtjeva.

RAVNATELJICA

Nada Pitinac, dipl. inž. 

Skip to content