Nastavak projektnih aktivnosti u sklopu projekta Prava aplikacija

Nakon završenog treninga nastavnika održanog u Pazinu (listopad 2022.g.)  projektni tim osmislio je i proveo 4 radionice u periodu od prosinca 2022.g. do veljače 2023.g. u 1.a i b razredu. Kako su ciljevi projekta usmjereni na jačanje kapaciteta učenika/ca srednjih strukovnih škola u RH u području građanskih i ljudskih prava, tako su i osmišljene teme radionica: Identitet (Sandra Valić), Ljudska prava (Ozana Vignjević), Stereotipi i predrasude (Marina Šutalo) i Zagovaranje (Atila Lukić).

Neki od zaključaka s radionica:

  • Učenici su vrlo pozitivno reagirali na kreativnu aktivnost izrade kolaža osobnog identiteta
  • Učenici mogu navesti i objasniti nekoliko ljudskih prava te dužnosti, obaveze i odgovornosti koje bi se mogle povezati s njima. Mogu kritički procijeniti i identificirati izvor nekoliko dvojbi vezanih uz ljudska prava, te mogu raspravljati o višestrukim perspektivama na temu zadane dvojbe ili kontroverze ljudskih prava
  • Iako su učenici upoznati sa svrhom i načinom rada, u formalnom okruženju škole teško izlaze iz okvira formalnog obrazovanja, smatraju kako trebaju dati „dobre“, „točne“ odgovore te kad se nastavnik pojavi u ulozi neformalnog edukatora nisu svi učenici spremni prihvatiti tu promjenu (dizanje ruku umjesto interakcije, pitanja je li nešto dobro napravljeno, izostanak refleksije)
  • Kombinacija neformalnih metoda (ljudski čvor, prostor za otvorenu diskusiju) i objašnjenja o suradnji (vođene diskusije na zadane teme kao elemente formalne metode), ali bez vremena za refleksiju je imala ograničene, ali mjerljive učinke.
  • Učenici su uz kraće upute mogli jasnije izvesti zagovaračku poziciju, ali to i dalje nije osnova za političko djelovanje; tek početak za daljnji razvoj.
  • Potrebna je izrada ili osmišljavanje metodike u interakciji formalnog i neformalnog obrazovanja koja može uključiti sve učenike.

Slijedeći korak u provedbi projekta je dolazak predstavnika partnerske organizacija, Nansen dijelog centar, gdje će razgovarati s fokus grupom. Cilj provedbe fokusnih grupa je dodatna provjera poznavanja ključnih pojmova iz područja ljudskih i građanskih prava, definiranje područja učenja, učestalosti korištenja i vrsti aplikacija kod učenika/ca te definiranje funkcija i načina oblikovanja Aplikacije koju ćemo izraditi u okviru projekta.

Projekt PRAVA aplikacija je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda,Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

@Active Citizens Fund Croatia, #acfcroatia, #acfhrvatska  #acfprojekti

Skip to content