Diseminacija u 3. e razredu

U okviru Erasmus+ projekta “Digitalised schools”, nakon provedene mobilnosti u Italiji na temu Web 2.0 tools, učenicima 3.e razreda predstavila sam digitalne alate Mindomo i Powtoon. Nakon uvoda i uputa kako ih koristiti u nastavi kemije, učenici su sami izrađivali pozivnice za Dan otvorenih vrata naše škole, propise za pokuse koje će raditi na vježbama, postere i kviz znanja iz kemije.

Maja Starčević

Skip to content